Fotografování architektury

Maximalizujte potenciál prezentace architektonických projektů pomocí silných vizuálů.

Kromě zachycení stavby by fotografování architektury mělo zvýraznit vizi a záměry klienta, ať už jde o dechberoucí prezentaci, poskytnutí informací, či zisk přesvědčivého prodejního argumentu. Usiluji o minimalismus a kontextuální souvislosti, zaměřuji se na detaily a překračuji hranice dokumentu. Fotím pro architekty, dodavatele, developery, nemovitostní fondy i kulturní instituce.

Úvodní zadání

Aby mohly vzniknout architektonické fotografie podle vašich představ, je nutné specifikovat veškeré konkrétní potřeby a zvláštní požadavky, a to nejen ve vztahu k samotné budově. Uveďte požadované množství fotografií, jejich zamýšlené využití a případný časový rámec pro dokončení projektu.

Stav budovy, přístup a případná omezení

Samotná budova sice může být v tom nejlepším možném stavu pro fotografován, i tak je ale třeba zohlednit několik věcí před plánovaným zachycením. Důležité je se vyvarovat případným vizuálním rušivým vlivům, jako jsou přilehlé terénní úpravy, instalace inženýrských sítí, nebo probíhající výstavba okolních budov. Dále je nezbytné předem informovat správce objektu a ochranku a v případě potřeby získat povolení ke vstupu. Některé budovy navíc podléhají zvláštnímu režimu omezení, o kterém je nezbytné mne předem informovat (banky, vojenské budovy, galerie a podobně).

Počasí a světelné podmínky

Optimální počasí a ideální světelné podmínky jsou základem pro špičkové fotografování architektury. K budovám se často vracím v různou denní dobu a za různých podmínek, podle předem vypočítané polohy slunce. Běžné je fotografování v průběhu několika dnů a v případě špatného počasí je nutné počítat s časovou rezervou.

Hlavní fotografie moderního Katarského národního muzea v Dauhá, na které se odráží ve vodní hladině před budovou, byla pořízena během modré hodiny.
Hlavní fotografie za soumraku, Národní muzeum (Dauhá)
Minimalistická širokoúhlá fotografie architektury, zachycující pohled z nádvoří Národního muzea Kataru v Dauhá, budovu od Jeana Nouvela zachycenou na přelomu modré hodiny a noci.
Noční snímek, Národní muzeum (Dauhá)
Moderní budova pražské centrály J&T Banky, vyfotografována ze Sokolské ulice směrem od Invalidovny v ranné modré hodince. Popředí rámují tramvaje, rozmazané dlouhým expozičním časem.
Hlavní snímek pražské centrály za soumraku, J&T Banka (Praha)
Vertikální fotografie moderní budovy Paláce Euro na pražském Václavském náměstí, pořízená během zlaté hodiny.
Celek ve zlaté hodince, Palác Euro (Praha)
Moderní budova pražské centrály J&T Banky, vyfotografována ze Sokolské ulice směrem od Invalidovny v ranné modré hodince. Popředí rámují tramvaje, rozmazané dlouhým expozičním časem.
Hlavní snímek pražské centrály za soumraku, J&T Banka (Praha)
Hero shot ve zlaté hodince, Convention Centre (Palma)
Vlnový výkus do zlaté fasády, Emporia (Malmö)
Pohled vzhůru, Norra Tornen (Stockholm)
Vlnový výkus do modré fasády, Emporia (Malmö)
Odraz v modré hodince, Guggenheim Museum (Bilbao)
Čelní pohled zachycený dlouhou expozicí, Church of Santa Monica (Madrid)
Noční Fotografie zachycující moderní budovu Main Point v pražském Karlíně z úrovně ulice, která ukazuje její osvětlené barevné vnější fasádní dekorační panely.
Fasáda v noci - vertikálně, Main point (Praha)
Dekorační exteriérové nástěnné panely na budově Main Point zachycené během noci. Příklad fotografie moderní architektury v Praze - Karlíně
Fasáda v noci - horizontálně, Main point (Praha)
Šporkův palác s moderní přístavbou zachycený během modré hodiny z ulice V Celnici v Praze.
Hlavní snímek za soumraku, Palác Špork (Praha)
Šporkův palác v Praze zachycený na vertikální fotografii z ulice V Celnici během zlaté hodiny.
Čelní fotografie během zlaté hodinky, Palác Špork (Praha)
Pohled směrem vzhůru, vyfotografovaný z nádvoří (vnitrobloku) Šporkova paláce v Praze na zavěšenou sochu červeného jelena, umístěnou doprostřed kompozice/průhledu.
Vnitroblok s létající skulpturou červeného jelena, Palác Špork (Praha)
Fotografie Mezinárodního obchodního centra (IBC) v pražském Karlíně, pořízená během modré hodiny, která zahrnuje kontext prostředí, včetně sousedící architektury, jako je hotel Hilton a karlínský viadukt.
Kontextuální celek za soumraku, IBC (Praha)
Tuto architektonickou fotografii Mezinárodního obchodního centra (IBC) v Praze jsem zachytil během modré hodiny skrz popředí, které tvořilo pohybově rozostřené listí, pohybující se ve větru.
Pohled přes rozostřené popředí za soumraku, IBC (Praha)
Fotografie zachycující pohled z ulice směrem nahoru na čelní fasádu budovy, tvořenou polygony, na adrese Henao Kalea 7 ve španělském Bilbau. Jedná se o výtvarnou, černobílou fotografii architektury.
Pohled vzhůru na hlavní fasádu, 7 Henao Kalea (Bilbao)
Pohled vzhůru na sbíhající se fasády budov společnosti PwC v Londýně zachycený na abstraktní, umělecké černobílé fotografii architektury.
Abstraktní pohled na setkávající se fasády - fine art, PwC (Londýn)
Hero snímek za soumraku, Amazon Court (Praha)
Dokonale symetrická noční fotografie pořízená zpod mostu otce Bernatka (Father Bernatek’s Bridge) v Krakově, zobrazující osvětlený most s jeho zrcadlovým odrazem na hladině řeky Visly společně s náplavkou na protější straně.
Noční pohled z pod mostu nad hladinou Visly, Father Bernatek’s Bridge (Krakow)
Blue hour overview of Prague Generali headquarters wrapped with continuous cover glass wall with lettering and tinted glass from the 5. Kvetna Street, with light trails from cars passing by, is incorporated into the scene.
Fotografie centrály během modré hodinky, Generali (Praha)
Dokonale symetrická noční fotografie pořízená zpod mostu otce Bernatka (Father Bernatek’s Bridge) v Krakově, zobrazující osvětlený most s jeho zrcadlovým odrazem na hladině řeky Visly společně s náplavkou na protější straně.
Noční pohled z pod mostu nad hladinou Visly, Father Bernatek’s Bridge (Krakow)
Together to Infinity - umělecká fotografie architektury zachycuje pohled dolů na spirálové černobílé schodiště, po kterém schází dva lidé, kteří se zoufale snaží se dotknout
Together To Infinity - točité schodiště, Gran Hotel Domine (Bilbao)
Staircase Inception - Umělecká fotografie architektury ukazuje tři schodiště spletená do zdánlivě nekonečné spirály uvnitř Muzea galicijského lidu v Santiagu de Compostela.
Staircase Inception, Muzeum galicijského lidu (Santiago de Compostela)
Umělecká fotografie architektury vyobrazuje téměř nekonečný pohled vzhůru na bílé minimalistické spirálové schodiště v Portu.
Spiralové schodiště, Pao de Acucar Hotel (Porto)
Noční fotografie Bankovního domu UniCredit Banky od Bernharda Winkinga na náměstí Republiky v Praze, pořízená během modré hodinky.
Hlavní fotografie Bankovního domu za soumraku, UniCredit banka (Praha)
Večerní snímek pořízený dlouhou expozicí z ulice Na Poříčí, zachycuje pohybující se tramvaj a lidi před Bankovním domem UniCredit Bank na náměstí Republiky v Praze.
Tramvaj a lidé v pohybu před Bankovním domem za soumraku, UniCredit banka (Praha)
Čelní pohled, sports hall (Světice)
boční fasáda a pejskař, sportovní hala (Světice)
Fotografie architektury v detailu zobrazuje pohled na skleněný plášť s odrazem oblohy na budově Paláce Euro na Václavském náměstí v Praze.
Detail skleněného obkladu s odrazem oblohy, Palác Euro (Praha)
Detail vrcholu moderní věže Paláce Euro na Václavském náměstí v Praze ukazuje místo setkání skla se zlatými obkladovými panely.
Vrchol věže, Palác Euro (Praha)
Detailní snímek ukazuje výrazné zlaté obložení moderní věže Paláce Euro na Václavském náměstí v Praze.
Detail výrazného zlatého obložení, Palác Euro (Praha)

Rezervujte si další focení se mnou.

Kontaktujte mě pro cenovou nabídku!