An example of a retail park photographed at dusk, featuring a commercial space in Tabor.

Nákupní centrum Tábor

Fotografování retail parků

Nákupní centrum Tábor se nachází v silné obchodní zóně s jediným hobby marketem v regionu, na jižním okraji města Tábora – v Sezimově Ústí. Společnost Fidurock jej v roce 2015 začlenila jako první retailový park do svého Fondu nemovitostí a mým úkolem bylo zachytit rekonstruovanou část parku patřící společnosti.

Klient: Fidurock

Lokace: Tábor

At dusk, I photographed Tabor's retail center Totem Signage, with a flock of birds passing by in motion blur.
Daylight vertical photo showcasing the totem signage in front of Tabor retail center with a cyclist passing below it.

Rezervujte si další focení se mnou.

Kontaktujte mě pro cenovou nabídku!